система ESPRIT - Видеонаблюдение, Алармени системи и Kомпютърни услуги.

Отиване към съдържанието

Главно меню:

система ESPRIT

Инструкции

Инструкция за експлоатация на алармена система ESPRIT

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА
Преди да се включи системата под охрана трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма движение в охраняемите зони. В момента на набиране на кода , трябва да свети зелен светодиод /Ready/. Ako сте набрали правилно Вашия код зеления светодиод /Ready/ мига и червения /Armed/ светва постоянно и клавиатурата издава накъсан звук за потвърждение
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждането на кода клавиатурата издава продължителен звук /отхвтрляне/ , червеният свтодиод Armed не засветва. Грешката се изчиства с бутон CLEAR и въвеждате отново кода.
2. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА
При влизане през входната врата , клавиатурата започва да издава звук , който е предупреждение , че трябва бързо да се въведе личния код.Ако след изключване на системата свети бутон Memori , това означава , че във ваше отсъствие е имало Аларма .Преглед на Алармите става чрез натискане на бутон Memory . Изчистване на паметта се извършва с бутон Clear или два пъти се набира код за достъп.
3. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ
Когато има технически проблем светва бутон TRBL което означава , че няма 220 V.Ако системата е ESPRIT 728 и по-висок номер ще засветне при натискането на TRBL и някой цифров бутон
1 – слаб акумулатор 7 – неостществена комуникация по ТЛФ
2 – няма 220V 8 – неточен часовник
4 – проблем в сирената 9 - тампер
5 – претоварен изход на сирена 10 – отпадане на ТЛФ линия
6 – претоварен изход AUX 11 – проблем пожарна зона
4.
5. ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОД И НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КОДОВЕ
Въвеждайте режим “Програмиране”. Натиснете [ENTER] + главен потребителски код.” Чува се звук “потвърждение и клавиш [ENTER] започва да мига , показвайки , че панелът е в режим на “Въвеждане на адрес” на главен потребителски код .Натиснете адреса на Главния потребителски код – в случая [1] .Чува се звук “Потвърждение” . Клавиш [ENTER] зопчва да свети непрекъснато , показвайки , че системата е в режим “Въвеждане на данни” . Въвдете новия код + [ENTER] .Чува се звук “Потвърждение” и системата се връща в режим “Въвеждане на адрес”, [ENTER] започва да мига.Сега можите да въведете и адреса на останалите кодове , т.е. [2] [3] [4] [5] [6] [7] или [8] .За програмиране на кодове , или да излезите от режим “Програмиране” с натискане на [KLEAR] или [ENTER] : за новите версии главен код 00; потребителски 01….
адрес [1] – Главен потребителски код – (приоритет 2) адрес [00]
адрес [2] – Потребителски код 1 – (приоритет 3) адрес [01]
адрес [3] , [4] , [5] , [6] , [7] , [8] – Потребителски кодове –( приоритет 4 ) адрес [02] 5.ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДОВЕ :
Ако в режим на програмиране е въведен адрес потребителски код , натискането на клавиши [2 ND] + [ENTER] ще изтрие съответния код .
6. Сверяване на часовника: [MEM][главен код][час мин.][ENTER]

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню