система DSC - Видеонаблюдение, Алармени системи и Kомпютърни услуги.

Отиване към съдържанието

Главно меню:

система DSC

Инструкции

Инструкция за експлоатация на алармена система DSC
PC 585 ; PC 1616 ; POWER с LED клавиатура

ГЛАВЕН КОД четерицифрен (1234 фабричен код).Служи за включване и изключване на системата до програмиране на глвен код.
ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА Преди да се включи системата под охрана ,трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма движение в охраняемите зони.В момента на набиране на кода ,трябва да свети зеленият светодиод (Ready) .Ако сте набрали правилно Вашия код , клавиатурата започва да издава накъсан звук и светва червеният светодиод (Armed) . ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждане на кода , натиснете бутон (#) и въведете отново кода си.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМТА При влизане през входната врата ,клавиатурата започва да издава непрекъснат звук , което е предупреждение , че трябва бързо да въведете личния си код Ако след изключване на системата,остане да свети Memory или System (жълтият светодиод) ,това означава ,че във Ваше отсъствие е имало аларма.Светодиодът ще изгасне, когато включите отново системата под охрана Ако искате да разберете в коя зона е имало алармено събитие , направете следното: - натиснете бутони (*) (3)-светва светодиодът на сработилата зона; - натиснете бутон (#) ,за да приключите с проверката.
ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ
- натиснете бутони (*) (2) Светлината на индикаторите “Trouble” или “System” ще започне да мига и проблемите ще бъдат показани с индикация на съответните зони:

Свети индикатор 1
необходим е техник:
натиснете (1) , за да определите конкретния проблем:

(1)
Слаб акумулатор;
(2)
Проблем във веригата на сирената;
(3)
Общ системен проблем ;
(4)
Общ системен тампер;
(5)
Общо наблюдение на системата;
(7)
Слаб акумукатор на PC5204;
(8)
Няма мрежово захранване на PC5204;

Св.индикатир 2
Липса на мрежово захранване;
Св.индикатир 3
Проблем в наблюдението на телефонната линия;
Св.индикатор 4
Неуспешна комуникация;
Св.индикатор 5
Повреда в зона;
Св.индикатор 6
Тампер на зона;
Св.индикатор 7
Слаба батерия на устройство;
Св.индикатор 8
Неточен системен часовник;

- натиснете бутон (#) , за да приключите с проверката.
СМЯНА НА КОДОВЕ ЗА ДОСТЪП
- смяна на главен код -натиснете бутони (*) (5) (стар главен код) (40) (нов главен код) (#)
пример : (*) (5) (1234) (40) (2580) (#);

- смяна на допълнителен код
(*) (5) (главен код) (01 до 32) (нов код) (#)
пример: (*) (5) (1234) (01) (9876) (#) или пример : (*) (5) (1234) (02) (6789) (#).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
- звънче на вратата
натискането на (*) (4) включва звънчето на вратата ,ако повторите същите бутони звънчето се изключва;

-бутон за сигнализиране на нападение
Ако натисните бутон (Р) и го задържите повече от две секунди ,сирената няма да звучи , но системата ще изпрати Вашия сигнал в наблюдаващия център;

-сверяване на часовника - *6 => главен код => 1=> час, минута => месец, ден, година / с по две цифри / => #; -байпас(изключване) на зона -*1 => номер на зоната(с две цифри) => # => код за включване.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню